Therapeutische toepassingen

Brainspotting kan een effectieve behandeling zijn bij een brede range aan emotionele problemen, psychische en psychosomatische klachten.

Brainspotting als therapiemethode

Brainspotting werkt in op mentale, emotionele en ook lichamelijk voelbare blokkades. Het simpele model van de methode leent zich goed voor zowel een regulier klachtgericht perspectief als voor meer holistische en natuurgeneeskundige denkbeelden.

 • Fysieke en emotionele trauma’s
 • Herstel van blessures en ongevallen
 • Herstel van ziekenhuiservaringen
 • Stressgerelateerde somatische klachten
 • Chronische pijn en vermoeidheid
 • Verslaving (craving)
 • Problemen met woede en agressie
 • Rouw en verwerkingsproblemen
 • Angst, paniek en fobieën
 • Diepgewortelde emotionele problemen
 • Zelfvertrouwen
 • Trauma als gevolg van oorlog en natuurrampen

Waarom zou je kiezen voor Brainspotting?

David Grand legt in een korte (Engelstalige) video meer uit over Brainspotting voor cliënten.

Psychotrauma

Indicaties

De primaire focus van Brainspotting is altijd trauma en traumagerelateerde problemen geweest. Wereldwijd wordt succesvol gewerkt met zowel het herstellen van eenmalige traumatiserende ervaringen (verkeersongevallen, geweldsincidenten, medische ingrepen) alsook het helen van de wonden van langdurige, chronische traumatisering (seksueel misbruik, huiselijk of relationeel geweld, oorlogstrauma).

De meerwaarde van traumawerk met Brainspotting is dat je niet hoeft te weten wat precies het ene trauma is waar alles om draait, en het is evenmin een probleem wanneer herinneringen diffuus of incompleet zijn (eerder regel dan uitzondering bij preverbale en vroegkinderlijke herinneringen).

Bij chronisch en transgenerationeel trauma

Is er sprake van chronische traumatisering of dissociatieve stoornissen, komt vaak het Driefasenmodel ter sprake: eerst stabilisatie, dan de verwerkingsfase en tenslotte de integratie naar het leven van het leven.

Mits in goed contact gedoseerd en afgestemd kan Brainspotting in elk van deze fasen een plaats hebben, juist omdat Expansion Brainspotting en Resource Brainspotting niet alleen de wonden openhalen maar ook steunend kunnen werken.

Is er sprake van overerfde en familiaire trauma’s, is het interessant om kennis te nemen van Ruby Gibsons werk met Somatic Archeology en Generational Brainspotting (GBSP). Dr. Gibson is van geboorte Indiaanse, en heeft haar levenswerk gemaakt van Freedom Lodge, holistisch traumawerk voor onder andere Indianen in de beruchte indianenreservaten.

Lees hier ons artikel over Brainspotting bij Posttraumatische stress-stoornis

Emotionele en psychische klachten

Mogelijkheden

Brainspotting kan een plaats hebben in de behandeling van diverse psychische, mentale en emotionele klachten. In de praktijk varieert dit van depressiviteit en angstklachten tot fobieën (rij- en vliegangst, claustrofobie), verwerkingsproblemen (ontslag, overlijden) en verslavingen (Brainspotting Crocodile Set Up). Over het algemeen zoeken mensen Brainspotting pas op in een latere fase van hun klantreis, vooral wanneer de klachten onvoldoende reageren op gesprekken of cognitieve gedragstherapie (CGT). De meerwaarde van Brainspotting is dan gelegen in het weinig verbale karakter, en het gemakkelijk werken met emotionele problemen die moeilijk te verwoorden zijn.

Wanneer kan het NIET?

Er zijn geen harde contra-indicaties voor Brainspotting bij specifieke klachtenbeelden gedefinieerd. In het opleidingstraject voor therapeuten wordt het belang van holding, veiligheid en wederzijdse attunement benadrukt, factoren die breed worden erkend als steunend en stabiliserend in moeilijke situaties.

Het is verstandig om te overwegen dat Brainspotting krachtig is en zwaar op de maag kan vallen. Bij grote stress in de actualiteit (juridische processen, geweldsdreiging), grote gezondheidsrisico’s (psychose, harddrugs, suïcidaliteit) is het nodig om te bepalen of de timing goed is en of het verantwoord is om veelal in een vrije praktijk met geen of beperkte crisisfaciliteiten te werken.

Lichamelijke klachten

Niet alle lichamelijke problemen kun je bij huisarts of specialist oplossen of genezen. In het geval van psychosomatische klachten geeft het fysieke lijf uiting aan emotionele zaken, en is het nodig om op het snijvlak van lichaam en geest te kunnen werken.

Chronische aandoeningen en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) hebben over het algemeen veel psychische impact – zelfs wanneer psyche niet de oorzaak lijkt te zijn. Niet alleen de lichamelijke sensaties van pijn en vermoeidheid maar ook uitzichtloosheid en onbegrip kunnen je emotionele toestand ernstig ontregelen.

Brainspotting is geen wondertherapie om dergelijke meervoudige klachtenbeelden te ‘genezen’, maar biedt wel serieuze mogelijkheden om de impact van de klachten te helpen verminderen, emotioneel beter in je vel te zitten en meer ruimte te houden voor kwaliteit van leven.

Brainspotting vergeleken

Brainspotting verschilt nogal van de meest bekende psychologische behandelmethoden, en hoort veel meer in het hokje van brain-based methodes dan in de hoek van de psychologische behandelingen. Lees hieronder meer over de overeenkomsten en verschillen, en (ook relevant voor ggz-collega’s!) over hoe Brainspotting hiermee optimaal kan samengaan.

Verschillen tussen Brainspotting en EMDR

EMDR bestaat sinds eind jaren ’80 en heeft de basis gevormd voor de ontdekking van Brainspotting. EMDR heeft inmiddels uitstekende credentials en neemt een belangrijke plaats in in het behandelspectrum van traumagerelateerde klachten.

Wij schreven meerdere artikelen over de overeenkomsten en verschillen, die ogenschijnlijk subtiel zijn maar inhoudelijk veel betekenis hebben.

Wil je weten of Brainspotting in jouw situatie passend is?

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig voor 0900-Brainspotting gespeeld: tientallen particulieren, ggz-therapeuten en huisartsen kwamen bij ons uit met inhoudelijke vragen. Inmiddels zijn er steeds meer Brainspotting-therapeuten in Nederland, behoorlijk verspreid over alle provincies en veelal juist actief in het gezondheidskundige werkveld.

Check op onze contactpagina even of je vraag bij ons thuishoort, of dat je beter contact kunt zoeken met de mensen van Brainspotting Nederland of een therapeut in jouw woonomgeving.